• Khách hàng có thể đặt hàng trực tuyến trên website với các bước đơn giản sau:
    • Tìm kiếm và cho sản phẩm vào giỏ hàng.
    • Điền đầy đủ thông tin ship hàng.
    • Xem lại hoá đơn cần thanh toán và xác nhận đơn hàng.
  • Khách hàng có thể đặt hàng trên Shopee với tài khoản của shop tên: Opa Chip. Với hình thức này, khách hàng sẽ được hưởng các chính sách hỗ trợ phí vận chuyển hiện hành theo quy định của Shopee.